Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Veilige School

Alle 1-daagse trainingen zijn van 9.15 tot 16.15 uur en worden in Haarlem gegeven. 

1-daagse basistraining voor contact-en vertrouwenspersonen in het onderwijs

10 februari, 3 maart, 9 juni, 15 september, 10 november 2021

Deze 1-daagse training is een oriëntatie op ongewenst gedrag in de schoolsituatie zoals: seksuele intimidatie, agressie, geweld discriminatie en pesten. Als contact- of vertrouwenspersoon bent u het eerste aanspreekpunt bij kwesties over ongewenst gedrag. Daarom zijn kennis en vaardigheden vereist om hier op een adequate manier mee om te gaan. In de training wordt hiervoor een stevige basis gelegd.

Voor wie?

U bent aangesteld als contactpersoon of vertrouwenspersoon en wilt meer kennis over en inzicht krijgen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Voor mensen die overwegen om contactpersoon of vertrouwenspersoon op school te worden en die willen weten wat hen te wachten staat. U krijgt inzicht in het kader van waaruit gewerkt wordt en wat de rol precies inhoudt.

Door wie?

De training wordt gegeven door Bernadette Hes. Zij is te bereiken via moc [tnup] liamg [po] sehettedanreb en T. 06 25 53 84 58.

Resultaat

Na de training heeft u inzicht in taken en bevoegdheden. U heeft kennisgenomen van het wettelijk beleidskader en u weet op welke wijze u de positie van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon binnen de school gestalte kan geven. U weet wanneer u zelf handelend moet optreden en in welke gevallen u moet doorverwijzen.

Programmaonderdelen

Trainingsduur en kosten

Het betreft een training van 1 dag. De kosten bedragen €385,-- per persoon ex. btw bij open inschrijving. De training kan ook in-company gegeven worden voor een onderwijsinstelling met minimaal 5 deelnemers. De prijs wordt dan hierop aangepast.

1-daagse training gespreksvaardigheden voor contact- en vertrouwenspersonen in het onderwijs

De training geeft inzicht in de eigen manier van communiceren en in die van anderen.

U leert omgaan met weerstand en emotie bij de ander (de klagende partij) en het benutten van de eigen persoonlijke kwaliteiten hierbij zonder de relatie te schaden.

U breidt uw basisrepertoire aan gespreksvaardigheden uit met nieuwe mogelijkheden en inzichten die u kunt inzetten bij het voeren van een adequaat (hulpverlening)gesprek in uw rol als contact-of vertrouwenspersoon.

Er worden actuele praktijksituaties nagespeeld en geoefend waarbij een acteur wordt ingezet.

Voor wie?

Voor contact- en vertrouwenspersonen die zich (verder) willen bekwamen in de specifieke methodiek van gespreksvoering om een adequaat hulpverleningsgesprek te kunnen voeren.

Resultaat

U heeft handvatten om verbaal om te gaan met kritiek, assertief te zijn en het vergroten van het zelfvertrouwen. Uw repertoire aan vaardigheden is uitgebreid en communiceren is gemakkelijker geworden. U bent zich bewust van de eigen rol en het eigen aandeel hierbij en krijgt zodoende meer grip op de interactie.

Programmaonderdelen

Kennis van en inzicht in communicatieprocessen toegespitst op de rol van contact-vertrouwenspersonen.

Oefenen met casuïstiek

De training heeft een interactief karakter. Praktijk en theorie zullen gedurende de dag afwisselend aan de orde komen. Meedoen en oefenen staan centraal.

Trainingsduur en kosten

1-daagse training. De kosten bedragen €465.- ex btw. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en een lunch.

1-daagse training 'Hoe zit het ook alweer?' - een opfrisser en verdieping voor contact- en vertrouwenspersonen

1-daagse training 'Hoe zit het ook alweer?'voor contact/vertrouwenspersonen, inclusief oefenen met acteur.

Voor wie?

Een aanrader voor mensen die al een tijdje in ‘het vak’ zitten en die eens een update willen van actuele ontwikkelingen, gespreksmogelijkheden en de puntjes op de i willen zetten.

Resultaat

U heeft uw rol als contact- en vertrouwenspersoon weer helder voor ogen, u bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en u heeft uw gespreksvaardigheden een nieuwe impuls gegeven.

Programmaonderdelen

Trainingsduur en kosten

Het betreft een training van 1 dag. De kosten bedragen €465 ,-- per persoon. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en lunch.

Praktijkgerichte workshop omgaan en communiceren met assertieve ouders

Op aanvraag voor schoolteams

Tijdsduur: 1 dagdeel

Kosten: afhankelijk van de groepsgrootte

In het onderwijs worden leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met ouders die een assertieve houding aannemen als het om het belang van hun kind gaat. Op zich is deze betrokkenheid positief maar niet als het assertieve en kritische gedrag omslaat in agressief gedrag. Dan ontstaat er spanning tussen leerkracht en ouder die ook tot uiting kan komen in andere situaties. De leerkracht wordt bang of onzeker en probeert de betreffende ouder te mijden. Dit kan leiden tot de ongewenste situatie dat de leerkracht het gevoel krijgt de regie kwijt te raken.

Voor wie?

Leerkrachten, docenten en teams.

Resultaat

Na de workshop heeft u nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan om met assertieve en emotionele ouders om te gaan en te communiceren.

Programmaonderdelen

Trainingsduur en kosten

Het betreft een workshop van een dagdeel. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Prijs op aanvraag.

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!