Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Mediation

Mediation of klachtenregeling?

Soms past het om mediation toe te passen bij klachten en/of conflicten. Mediation komt dan in de plaats van de klachtenregeling. Bijvoorbeeld als partijen bereid zijn om samen met een onafhankelijke en onpartijdige mediator de kwestie op te lossen. Mediation is een snelle manier om conflicten te beslechten, die voor beide partijen acceptabel is.

Mediation aanvullend op klachtenregeling

Ook kan mediation aanvullend aan de klachtenprocedure worden ingezet. Bijvoorbeeld als een klager en een aangeklaagde na een klachtenprocedure weer gezamenlijk verder moeten. Mediation kan dan bijdragen aan een werkbare situatie voor beiden.

Mediator

Bij mediation hebben partijen de gelegenheid om zelf mogelijkheden aan te dragen voor het oplossen van hun conflict. Heleen de Jong Advies is tevens Registermediator NMI en kan dit soort trajecten begeleiden bij het vinden van een eigen oplossing.

Rennende schoolkinderen
Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!