Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Heleen de Jong

Vanaf 1993 houdt zij zich met ambitie en plezier bezig met thema's rond de veilige school. Zij werkt als extern vertrouwenspersoon, trainer, coach, mediator en onderzoeker. De laatste tijd krijgt zij steeds vaker verzoeken voor de functie van vertrouwenspersoon integriteit  (VPI) in het kader van de klokkenluidersregeling.

Klachtenregeling onderwijs

Zij heeft zich gespecialiseerd in het vergroten van kennis en vaardigheden aan directies, teams en individuele docenten en leerkrachten bij het implementeren van de klachtenregeling onderwijs en in het omgaan met samenwerkingsproblemen en conflicten. Daarnaast geeft zij persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij klachten over ongewenst gedrag.

Trainer en organisatiedeskundige

Als trainer en organisatiedeskundige leidt zij met name contact/vertrouwenspersonen op, ter professionalisering van de werkpraktijk in het kader van de klachtenregeling.

Mediator en coach

Als register mediator en oplossingsgericht coach zet zij zich in voor verbetertrajecten in het omgaan met samenwerkingsproblemen en conflictsituaties.

Onderzoek

Verder doet zij onderzoeksopdrachten naar (sociale) veiligheid, of het begeleiden van schoolveiligheidsplannen

Kernwoorden voor haar profiel zijn: open, transparant, vertrouwelijk, eerlijk, en deskundig.

Heleen de JongZij vindt het belangrijk om door permanente scholing en andere vormen van deskundigheidsbevordering zichzelf als professional te blijven ontwikkelen. Zij beschikt in Noord-Holland over een uitgebreid netwerk van schoolorganisaties en organisaties in het sociale domein.

Heleen de Jong heeft een doctoraal sociologie, met als specialisatie organisatie, arbeid en beleid. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en gecertificeerd MfN Mediator.

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!