Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Coaching

Oplossingsgericht coachen

voor leden van onderwijsorganisaties

Deze vorm van coaching heeft een oplossingsgerichte benadering. Er wordt niet in het verleden gegraven, deze coachingsvorm richt zich op de toekomst. In een sfeer van optimisme wordt gewerkt aan resultaten.

Wat gaat goed en wat kan beter

De gecoachte (coachee) wordt ondersteund bij het zoeken naar zijn of haar sterke punten en mogelijke hulpmiddelen, kortom:  alles wat kan helpen bij het vinden van een oplossing. De focus ligt daarbij op wat er goed gaat en hoe het beter zou kunnen. De mogelijkheden van de coachee en mogelijke hulpbronnen worden aangesproken om in kleine stapjes aan oplossingen te werken. Meestal lukt dat in korte tijd.

Voorbeeld

Een voorbeeld: twee teamleden hebben een conflict. Afspraken worden niet nagekomen en de sfeer tijdens vergaderingen is slecht. A praat voortdurend door B heen. A laat vooral non-verbaal merken de inbreng van B waardeloos te vinden. Beiden betrekken andere teamleden bij het conflict. Er wordt over geroddeld binnen de school. Het werk en de sfeer hebben onder de kwestie te lijden.

Vragen leiden naar aanwezige bronnen

In plaats van naar de oorzaken van het probleem te zoeken, zoekt de coach naar momenten waarop de teamleden wel op een goede manier met elkaar omgingen:

Dergelijke vragen leiden naar bronnen en hulpmiddelen die de betrokkenen al in zich hebben en die zij in kunnen zetten om tot een oplossing te komen.

Rennende kinderen op school
Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!