Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Op 30 december 2020 is Heleen op 69-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Afgelopen jaar had Heleen al voorbereid dat haar collega Bernadette Hes haar werkzaamheden per 1 januari 2021 over zou nemen. U kunt met haar contact opnemen. Zij is te bereiken via moc [tnup] liamg [po] sehettedanreb en T. 06 25 53 84 58.  

Extern Vertrouwenspersoon, Trainer, Coach, Mediator en Onderzoeker

Heleen houdt zich met ambitie en plezier bezig met thema's rond sociale veiligheid en preventie ongewenst gedrag:

Meer over Heleen de Jong

Kinderen op basisschool
Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!